Sociální projekty

Představujeme nové projekty Centra mladé rodiny Milísek

Komunitní centrum Milevsko

 

 

 

Komunitní centrum Milevsko CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015803. Cílem projektu je aktivizace obyvatel ve městě i v regionu MAS Střední Povltaví, posílení jejich participace na životě v obci, městě a obnova či vytvoření komunitního cítění a fyzického sdílení společných problémů a názorů.

Naše komunitní centrum si klade za cíl plnit funkci „mostu mezi lidmi“.

Komunitní centrum Milevsko je…

→  místo kde se pomoci dostane nejen jednotlivcům, ale bude zde docházet k řešení komunitních témat a spolurozhodovat při jejich řešení

→  místo, které nabízí možnost různorodé participace 

  místo, které bude podporovat zdroje které místní komunita nabízí a tím směřovat k rozvoji komunity 

  a především místo, které bude podporovat porozumění mezi členy komunity

Ženy na startovní čáře – podpora zlepšení uplatnění žen na trhu práce ve vyšších pozicích

 

 

 

Projekt  „Ženy na startovní čáře“ CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011649 je zaměřen na podporu žen s malými dětmi tak, aby tyto ženy na základě získaných kompetencí a dovedností byly schopny uplatnit se ve vedoucích pozicích a osvobodit se od přetrvávajících bariér, které jim brání v dosahování vytčených cílů. Důraz je kladen na praktickou složku zisku reálných kompetencí a jejich ověření v praxi.
V rámci projektu dojde k zanalyzování genderové problematiky v regionu Milevska.

Výstupy projektu Ženy na startovní čáře:

Digitalizace

Genderové stereotypy i v 21. století

Genderově senzitivní analýza trhu

Ženy na vedoucích pozicích_analýza

Rodič na RD_MD

Leták – Gender: Gender_1Gender_2

Nový start – pomoc nezaměstnaným osobám k bezproblémovému návratu na pracovní trh

 

 

 

Projekt “ Nový start“  CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011707 cílí na podporu nezaměstnaných osob ohrožených sociálním vyloučením v regionu MAS Lužnice. V rámci projektu dojde prostřednictvím realizace jednotlivých klíčových aktivit k cílené podpoře těchto osob k návratu na pracovní trh. Účastníci projektu budou proškoleni a následně jim bude umožněn zisk kvalifikační odbornosti k návaznosti uplatnění se na trhu práce. Součástí projektu je rovněž zajištění individuálního přístupu i vedení osob prostřednictvím odborného poradenství.

Osvětový_materiál_NS


Projekty, které jsme úspěšně realizovali:

Dítě mezi dvěma světy – opora dětí i rodičů v době probíhající rozvodu i po něm

 

 

 

Projekt „Dítě mezi dvěma světy“ CZ 03.2.x/0.0/0.0/17_076/0011395 je zaměřen podporu dětí ohrožených důsledkem rozvodu rodičů. Snaží se očekávaná rizika rozvodové situace zmapovat, předcházet jim a zmírňovat jejich dopady. Cílovou skupinou jsou děti z rodin, které se na rozvod chystají, jsou v probíhajícím rozvodovém řízení či rozvod jejich rodičů již proběhl. Projekt zároveň nabízí oporu i jejich rodičům, protože děti chtějí vidět své rodiče šťastné, vyrovnané a spokojené. Potřebují je pro svůj zdravý vývoj vidět „velké“, aby se cítily v bezpečí.

Výstupy projektu Dítě mezi dvěma světy:

Dítě mezi dvěma světy aneb jak se vypořádat s rozvodem rodičů?

Vstupni analyza

Brožura – Jak na klidný rozvod bez negativního dopadu na děti

Rozvod očima dětí_analýza

Strategie ucelené koncepce podpory dětí z rozvádějících se rodin

Evaluace

Další podpořené a realizované sociální projekty Centra mladé rodiny Milísek v roce 2018

KLÍČE PRO RODINU 2018 – aktivní podpora rodiny v regionu Milevska

RESTART pracovního a osobního života pro ženy v Milevsku

 

 

 

Projekt se zaměřuje na komplexní podporu zlepšení postavení žen na trhu práce v Milevsku a zároveň na řešení problematiky genderu a diskriminace na pracovním trhu (z hlediska komplexního  řešení otázky postavení žen na pracovním trhu je toto spojení zcela zásadní). Kromě skupiny žen budou v rámci speciálních aktivit do projektu zapojeni také zaměstnavatelé. Cílem je vylepšení postavení žen na pracovním trhu jejich vzděláním a genderovou osvětou v řadách zaměstnavatelů.

AKTIVITY PROJEKTU:

vstoupit do poradny

Červnové poradenství

Červnové poradenství v centru Milísek

Pokud chcete těchto bezplatných služeb využít neváhejte se objednat na tel.: 723 407 029

 

 

 

Kočičinec aneb kočka, která nám padla do očka

Máte doma kočku? A mohli bychom ji vidět ?

Všechny milovníky koček zveme na výstavu do Komunitního centra.

Kočičinec, aneb kočka, která nám padla do očka.

📍 Na výstavě se můžete spolupodílet i VY.
📍 Své kočičí mazlíčky (fotku, jméno, datum narození a krátký text), zasílejte na centrummilisek@email.cz

📍 Termín vernisáže bude upřesněn 🙂

Program komunitního centra

Na co se můžete v komunitním centru těšit?

  • do 24. 5. 2022                   Kočičinec
  • 8. 6. 2022        17:00        Vernisáž obrazů Jaromíra Matouška
  • 19.6.  2022        9:00        Kurz sandálek
  • 22. 6. 2022       17:00        Setkání a workshop se šperkařkou PAPI TUTU

 

12345...>>