Sociální projekty

Představujeme podpořené a realizované sociální projekty Centra mladé rodiny Milísek v letošním roce 2017

KLÍČE PRO RODINU 2017 – aktivní podpora rodiny v regionu Milevska

RESTART pracovního a osobního života pro ženy v Milevsku

PRVNÍ MIKROJESLE v Milevsku

vstoupit do poradny

Kulatý stůl pro ženy a právník v poradně

Dovolujeme si Vás v rámci projektu „RESTART pracovního a osobního života pro ženy v Milevsku“ pozvat ke „Kulatému stolu“ s právníkem Mgr. Janem Röhrichem.

TÉMA:Pracovně právní vztahy

KDY: Čtvrtek 24. května 2018 od 10 – 12 hodin

Dále pak do poradny na setkání s právníkem Mgr. Janem Röhrichem , který Vám bezplatně poskytne individuální konzultace. Nutno se objednat předem.

KDY: Čtvrtek 24. května 2018

Právník v poradně

Dovolujeme si Vás ženy v rámci projektu „RESTART pracovního a osobního života pro ženy v Milevsku“ pozvat do poradny na setkání s právníkem Mgr. Janem Röhrichem , který Vám bezplatně poskytne individuální konzultace. Nutno se objednat předem.

KDY: Čtvrtek 3. května 2018

 

Kurz Sebepoznání

Zveme Vás na kurz sebepoznání s PhDr. Vlastou Hořánkovou.

Začátek kurzu je 27. dubna v 10:00

Přihlášky do 15. dubna 2018

Motivačně – vzdělávací program pro ženy

Motivačně-vzdělávací program pro ženy je 7 denní bezplatný program pro ženy v regionu Milevsko, které se vracejí na trh práce. Program obsahuje 2 kurzy a je součástí projektu RESTART pracovního a osobního života pro ženy v Milevsku.

Brožura – „Flexibilní formy práce“

V rámci projektu „RESTART pracovního a osobního života pro ženy v Milevsku“

POZNEJTE S NÁMI ….

 • … co je jedním z nejefektivnějších nástrojů pro slaďování pracovního a rodinného života pro rodiny s dětmi
 • … co řeší zákoník práce
 • … co neřeší zákoník práce
 • základní a nejčastější formy práce podle zákoníku práce
 • pozitiva flexibilních forem práce

Rodičovská poradna

BEZPEČNÝ PROSTOR PRO RODINY – RODIČOVSKÁ PORADNA

Centrum mladé rodiny Milísek, z.s, již sedmým rokem dává možnost rodinám k vytváření příznivějšího klimatu a podmínek, tak aby bylo rodičům umožněno a ulehčeno naplňovat partnerské a rodičovské plány. Prostřednictvím projektu Klíče pro rodinu 2017 můžete využít jednu z aktivit tohoto projektu – Rodičovská poradna.

Rodičovská poradna zajišťuje komplexní poradenskou pomoc, vytváří preventivní sociální programy, předává odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života, zvyšuje rodičovské kompetence. Na rodičovskou poradnu se můžete obrátit denně od pondělí do pátku v čase od 8.00 – 16.00 hod., poradenství je poskytováno bezplatně.

Pomoc, podporu či odpovědi na své otázky, můžete najít v těchto situacích:

 • Vztahové problémy (partnerské, mezigenerační)
 • Nízké sebevědomí u žen na MD
 • Obavy z nezvládnutí sladění pracovního a rodinného života
 • Výchova dětí
 • Komunikace v rodině
 • Rozvodové téma
 • Dluhová past
 • Nezaměstnanost
 • Bytová situace
 • Pomoc při psaní smluv apod.

Více informací Bc. Lenka Bečková, (ředitelka organizace) e-mail: centrummilisek@email.cz, tel.: 723 449 409, www.centrummilisek.cz.

 

123