Sociální projekty

Představujeme nové projekty Centra mladé rodiny Milísek

Komunitní centrum Milevsko

 

 

 

Komunitní centrum Milevsko CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015803. Cílem projektu je aktivizace obyvatel ve městě i v regionu MAS Střední Povltaví, posílení jejich participace na životě v obci, městě a obnova či vytvoření komunitního cítění a fyzického sdílení společných problémů a názorů.

Naše komunitní centrum si klade za cíl plnit funkci „mostu mezi lidmi“.

Komunitní centrum Milevsko je…

→  místo kde se pomoci dostane nejen jednotlivcům, ale bude zde docházet k řešení komunitních témat a spolurozhodovat při jejich řešení

→  místo, které nabízí možnost různorodé participace 

  místo, které bude podporovat zdroje které místní komunita nabízí a tím směřovat k rozvoji komunity 

  a především místo, které bude podporovat porozumění mezi členy komunity

Ženy na startovní čáře – podpora zlepšení uplatnění žen na trhu práce ve vyšších pozicích

 

 

 

Projekt  „Ženy na startovní čáře“ CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011649 je zaměřen na podporu žen s malými dětmi tak, aby tyto ženy na základě získaných kompetencí a dovedností byly schopny uplatnit se ve vedoucích pozicích a osvobodit se od přetrvávajících bariér, které jim brání v dosahování vytčených cílů. Důraz je kladen na praktickou složku zisku reálných kompetencí a jejich ověření v praxi.
V rámci projektu dojde k zanalyzování genderové problematiky v regionu Milevska.

Výstupy projektu Ženy na startovní čáře:

Digitalizace

Genderové stereotypy i v 21. století

Genderově senzitivní analýza trhu

Ženy na vedoucích pozicích_analýza

Rodič na RD_MD

Leták – Gender: Gender_1Gender_2

Nový start – pomoc nezaměstnaným osobám k bezproblémovému návratu na pracovní trh

 

 

 

Projekt “ Nový start“  CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011707 cílí na podporu nezaměstnaných osob ohrožených sociálním vyloučením v regionu MAS Lužnice. V rámci projektu dojde prostřednictvím realizace jednotlivých klíčových aktivit k cílené podpoře těchto osob k návratu na pracovní trh. Účastníci projektu budou proškoleni a následně jim bude umožněn zisk kvalifikační odbornosti k návaznosti uplatnění se na trhu práce. Součástí projektu je rovněž zajištění individuálního přístupu i vedení osob prostřednictvím odborného poradenství.

Osvětový_materiál_NS


Projekty, které jsme úspěšně realizovali:

Dítě mezi dvěma světy – opora dětí i rodičů v době probíhající rozvodu i po něm

 

 

 

Projekt „Dítě mezi dvěma světy“ CZ 03.2.x/0.0/0.0/17_076/0011395 je zaměřen podporu dětí ohrožených důsledkem rozvodu rodičů. Snaží se očekávaná rizika rozvodové situace zmapovat, předcházet jim a zmírňovat jejich dopady. Cílovou skupinou jsou děti z rodin, které se na rozvod chystají, jsou v probíhajícím rozvodovém řízení či rozvod jejich rodičů již proběhl. Projekt zároveň nabízí oporu i jejich rodičům, protože děti chtějí vidět své rodiče šťastné, vyrovnané a spokojené. Potřebují je pro svůj zdravý vývoj vidět „velké“, aby se cítily v bezpečí.

Výstupy projektu Dítě mezi dvěma světy:

Dítě mezi dvěma světy aneb jak se vypořádat s rozvodem rodičů?

Vstupni analyza

Brožura – Jak na klidný rozvod bez negativního dopadu na děti

Rozvod očima dětí_analýza

Strategie ucelené koncepce podpory dětí z rozvádějících se rodin

Evaluace

Další podpořené a realizované sociální projekty Centra mladé rodiny Milísek v roce 2018

KLÍČE PRO RODINU 2018 – aktivní podpora rodiny v regionu Milevska

RESTART pracovního a osobního života pro ženy v Milevsku

 

 

 

Projekt se zaměřuje na komplexní podporu zlepšení postavení žen na trhu práce v Milevsku a zároveň na řešení problematiky genderu a diskriminace na pracovním trhu (z hlediska komplexního  řešení otázky postavení žen na pracovním trhu je toto spojení zcela zásadní). Kromě skupiny žen budou v rámci speciálních aktivit do projektu zapojeni také zaměstnavatelé. Cílem je vylepšení postavení žen na pracovním trhu jejich vzděláním a genderovou osvětou v řadách zaměstnavatelů.

AKTIVITY PROJEKTU:

vstoupit do poradny

Srpnové poradenství

Pokud chcete těchto bezplatných služeb využít neváhejte se objednat na tel.: 723 407 029

 

 

 

Program komunitního centra

Na co se můžete v komunitním centru těšit?

  • 8. 8. 2022            17.00          Setkání s kubánským velvyslancem aneb život na Kubě
  • 24. 8. 2022          17.00         Vernisáž výstavy obrazů Vojtěcha Tesky   

 

 

Slavnostní otevření prostor komunitního centra

Naše komunitní centrum si klade za cíl plnit funkci „mostu mezi lidmi“.

Dne 10. března proběhlo slavnostní otevření nového Komunitního centra.

Komunitní centrum je místem kde se může místní komunita setkávat a zároveň se podílet na obsahu a zaměření akcí.

Participace ze strany komunity je vítána a žádoucí 🙂