Sociální projekty

 


RODINA 2024 – region Milevsko

Projekt je zaměřen na aktivizaci rodiny, která je ohrožena nepříznivou situací vedoucí k nevyhovujícímu způsobu života rodiny, zahrnující aktivity vedoucí ke zlepšení psychického stavu, ke zlepšení rodinného soužití, ke zvýšení rodičovských kompetencí, k doplnění nejrůznějších informací nutných pro bezproblémovou adaptaci do běžného života …

Hlavním cílem projektu je poskytnout podporu rodinám, vytvářet služby, které mají preventivně podpůrný a aktivizační charakter při řešení nepříznivých situacích v rodině. Služby, které posilují rodičovské kompetence, zkvalitňují rodinné vztahy, podporují v péči o děti. A celkově podtrhnout důležitost a význam rodiny pro celou naši společnost.

AKTIVITY PROJEKTU:

1) Rodičovská poradna

2) Individuální konzultace s odborníkem

3) Diskusní klub pro rodiny

4) Workshopy

5) Přednášky s tématem

„Dnešní životní tempo je neuvěřitelně rychlé a náročné. Moderní doba dnešním rodinám v mnohém usnadňuje a zlepšuje běžný život díky technickým vymoženostem a pestrosti nabídek volnočasových i jiných aktivit, ale zároveň klade na členy rodiny obrovské nároky a nástrahy s touhou vlastnit … Tato celá situace ve společnosti dohání rodiny (jednotlivé čeleny rodiny) k různým druhům získávání finančních prostředků

pro „život“. Setkáváme se s vysokým počtem hodin strávených v zaměstnání, po návratu z práce pak vzniká časový stres a do rodinného života se vznáší chaos, komunikační nesrovnalosti v podobě hádek a výčitek …Tento nezdravý způsob života přenáší rodiče na své děti, proto je nutný včasný a odborný zásah a prevence, která posílí jejich sociální a ekonomické kompetence, aby rodina byla schopna zdravě fungovat“.


Realizované sociální projekty – v minulých letech …

„Ženy na startovní čáře“ – podpora zlepšení uplatnění žen na trhu práce ve vyšších pozicích

Projekt  „Ženy na startovní čáře“ CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011649 byl zaměřen na podporu žen s malými dětmi tak, aby tyto ženy na základě získaných kompetencí a dovedností byly schopny uplatnit se ve vedoucích pozicích a osvobodit se od přetrvávajících bariér, které jim brání v dosahování vytčených cílů. Důraz byl kladen na praktickou složku zisku reálných kompetencí a jejich ověření v praxi.
V rámci projektu došlo k zanalyzování genderové problematiky v regionu Milevska.

Výstup projektu: 

Digitalizace

Genderové stereotypy i v 21. století

Genderově senzitivní analýza trhu

Ženy na vedoucích pozicích_analýza

Analýza trhu s ohledem na možnosti uplatnění žen v oborech STEM_final

Zeny_evaluace_final

Rodič na RD_MD

Leták – Gender: Gender_1Gender_2


„Nový start“ – pomoc nezaměstnaným osobám k bezproblémovému návratu na pracovní trh

Projekt “ Nový start“  CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011707 cílí na podporu nezaměstnaných osob ohrožených sociálním vyloučením v regionu MAS Lužnice. V rámci projektu dojde prostřednictvím realizace jednotlivých klíčových aktivit k cílené podpoře těchto osob k návratu na pracovní trh. Účastníci projektu budou proškoleni a následně jim bude umožněn zisk kvalifikační odbornosti k návaznosti uplatnění se na trhu práce. Součástí projektu je rovněž zajištění individuálního přístupu i vedení osob prostřednictvím odborného poradenství.

Projekt „Nový start“  byl financován ESF – OP Zaměstnanost prostřednictvím MAS LUŽNICE.

Výstup projektu:

Osvětový_materiál_NS

Evaluace Nový start


„Dítě mezi dvěma světy“ – opora dětí i rodičů v době probíhající rozvodu i po něm

Projekt „Dítě mezi dvěma světy“ CZ 03.2.x/0.0/0.0/17_076/0011395 byl zaměřen podporu dětí ohrožených důsledkem rozvodu rodičů. Snaží se očekávaná rizika rozvodové situace zmapovat, předcházet jim a zmírňovat jejich dopady. Cílovou skupinou jsou děti z rodin, které se na rozvod chystají, jsou v probíhajícím rozvodovém řízení či rozvod jejich rodičů již proběhl. Projekt zároveň nabízí oporu i jejich rodičům, protože děti chtějí vidět své rodiče šťastné, vyrovnané a spokojené. Potřebují je pro svůj zdravý vývoj vidět „velké“, aby se cítily v bezpečí.

Výstup projektu:

Dítě mezi dvěma světy aneb jak se vypořádat s rozvodem rodičů?

Vstupni analyza

Brožura – Jak na klidný rozvod bez negativního dopadu na děti

Rozvod očima dětí_analýza

Strategie ucelené koncepce podpory dětí z rozvádějících se rodin

Evaluace


„RESTART“ pracovního a osobního života pro ženy v Milevsku

Projekt byl zaměřen na komplexní podporu zlepšení postavení žen na trhu práce v Milevsku a zároveň na řešení problematiky genderu a diskriminace na pracovním trhu (z hlediska komplexního řešení otázky postavení žen na pracovním trhu je toto spojení zcela zásadní). Kromě skupiny žen byli v rámci speciálních aktivit do projektu zapojeni také zaměstnavatelé. Cílem bylo vylepšení postavení žen na pracovním trhu jejich vzděláním a genderovou osvětou v řadách zaměstnavatelů.

AKTIVITY PROJEKTU:

vstoupit do poradny

RODINA 2024 – region Milevska

Náš navazující projekt „RODINA 2024 – region Milevska“ – na podporu rodinného klimatu v regionu a včasného řešení nepříznivých situací BYL OPĚT PODPOŘEN!!!

Můžete využívat naší PORADNU.


Poradenství rok 2024

Poradenství u nás:

 • Rodičovská poradna – Bc. Lenka Bečková (certifikovaný kouč)
 • Psychologické poradenství – PhDr. Vlasta Hořánková (psycholog)
 • Psychologické poradenství – PhDr. Jaromír Matoušek (psycholog)
 • Právní poradenství – Mgr. Jan Röhrich (právník)

Do poradny je potřeba se objednat předem na tel.: 723449409

Pomoc, podporu či odpovědi na své otázky, můžete najít v těchto situacích:

 • Vztahové problémy (partnerské, mezigenerační …)
 • Nízké sebevědomí – hledání sama sebe
 • Osobní problémy
 • Výchova dětí – výchovné problémy
 • Komunikace v rodině
 • Rozvodová témata, urovnání porozvodové péče o dítě, střídavé péče

 

 • Dluhová past
 • Nezaměstnanost
 • Bytová situace
 • Pomoc při psaní smluv apod.

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečná konference projektu Dítě mezi dvěma světy

Závěrečná konference

🔵Dne 27. 10. 2021 proběhla závěrečná konference projektu Dítě mezi dvěma světy.
🔵Krásné prostory Hotelu Smrž, přispěly k příjemné atmosféře v duchu které se celá konference nesla.
🔵Dva roky realizace tohoto inovativního projektu zaměřeného na podporu rodin, které se ocitly na složité cestě jejich života, utekly jako voda a již je za námi i závěrečné zhodnocení celého projektu.
🔵 V rámci tohoto projektu byla našim klientům nabídnuta řada bezplatných služeb a komplexní podpora. I přes nepřízeň doby ovlivněné pandemií byly tyto služby velmi hojně využívány.
🔵 Informace z evaluační zprávy tohoto projektu zveřejníme brzy
Děkujeme všem zúčastněním
a všem našim klientům za přízeň