Sociální projekty

Aktuální termíny bezplatného poradenství


Realizované sociální projekty

Ženy na startovní čáře – podpora zlepšení uplatnění žen na trhu práce ve vyšších pozicích

 

 

 

Projekt  „Ženy na startovní čáře“ CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011649 je zaměřen na podporu žen s malými dětmi tak, aby tyto ženy na základě získaných kompetencí a dovedností byly schopny uplatnit se ve vedoucích pozicích a osvobodit se od přetrvávajících bariér, které jim brání v dosahování vytčených cílů. Důraz je kladen na praktickou složku zisku reálných kompetencí a jejich ověření v praxi.
V rámci projektu dojde k zanalyzování genderové problematiky v regionu Milevska.

Výstupy projektu Ženy na startovní čáře:

Digitalizace

Genderové stereotypy i v 21. století

Genderově senzitivní analýza trhu

Ženy na vedoucích pozicích_analýza

Analýza trhu s ohledem na možnosti uplatnění žen v oborech STEM_final

Zeny_evaluace_final

Rodič na RD_MD

Leták – Gender: Gender_1Gender_2


Nový start – pomoc nezaměstnaným osobám k bezproblémovému návratu na pracovní trh

 

 

 

Projekt “ Nový start“  CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011707 cílí na podporu nezaměstnaných osob ohrožených sociálním vyloučením v regionu MAS Lužnice. V rámci projektu dojde prostřednictvím realizace jednotlivých klíčových aktivit k cílené podpoře těchto osob k návratu na pracovní trh. Účastníci projektu budou proškoleni a následně jim bude umožněn zisk kvalifikační odbornosti k návaznosti uplatnění se na trhu práce. Součástí projektu je rovněž zajištění individuálního přístupu i vedení osob prostřednictvím odborného poradenství.

Osvětový_materiál_NS

Evaluace Nový start


Dítě mezi dvěma světy – opora dětí i rodičů v době probíhající rozvodu i po něm

 

 

 

Projekt „Dítě mezi dvěma světy“ CZ 03.2.x/0.0/0.0/17_076/0011395 je zaměřen podporu dětí ohrožených důsledkem rozvodu rodičů. Snaží se očekávaná rizika rozvodové situace zmapovat, předcházet jim a zmírňovat jejich dopady. Cílovou skupinou jsou děti z rodin, které se na rozvod chystají, jsou v probíhajícím rozvodovém řízení či rozvod jejich rodičů již proběhl. Projekt zároveň nabízí oporu i jejich rodičům, protože děti chtějí vidět své rodiče šťastné, vyrovnané a spokojené. Potřebují je pro svůj zdravý vývoj vidět „velké“, aby se cítily v bezpečí.

Výstupy projektu Dítě mezi dvěma světy:

Dítě mezi dvěma světy aneb jak se vypořádat s rozvodem rodičů?

Vstupni analyza

Brožura – Jak na klidný rozvod bez negativního dopadu na děti

Rozvod očima dětí_analýza

Strategie ucelené koncepce podpory dětí z rozvádějících se rodin

Evaluace


RESTART pracovního a osobního života pro ženy v Milevsku

 

 

 

Projekt se zaměřuje na komplexní podporu zlepšení postavení žen na trhu práce v Milevsku a zároveň na řešení problematiky genderu a diskriminace na pracovním trhu (z hlediska komplexního  řešení otázky postavení žen na pracovním trhu je toto spojení zcela zásadní). Kromě skupiny žen budou v rámci speciálních aktivit do projektu zapojeni také zaměstnavatelé. Cílem je vylepšení postavení žen na pracovním trhu jejich vzděláním a genderovou osvětou v řadách zaměstnavatelů.

AKTIVITY PROJEKTU:

vstoupit do poradny

Závěrečná konference projektu Dítě mezi dvěma světy

Závěrečná konference

🔵Dne 27. 10. 2021 proběhla závěrečná konference projektu Dítě mezi dvěma světy.
🔵Krásné prostory Hotelu Smrž, přispěly k příjemné atmosféře v duchu které se celá konference nesla.
🔵Dva roky realizace tohoto inovativního projektu zaměřeného na podporu rodin, které se ocitly na složité cestě jejich života, utekly jako voda a již je za námi i závěrečné zhodnocení celého projektu.
🔵 V rámci tohoto projektu byla našim klientům nabídnuta řada bezplatných služeb a komplexní podpora. I přes nepřízeň doby ovlivněné pandemií byly tyto služby velmi hojně využívány.
🔵 Informace z evaluační zprávy tohoto projektu zveřejníme brzy
Děkujeme všem zúčastněním
a všem našim klientům za přízeň

Kniha Dítě mezi dvěma světy

Dne 27. 7. 2021 jsme krizovému centru PORTUS v Prachaticích darovaly 30ks výtisků naší knihy „Dítě mezi dvěma světy“.

Věříme, že bude pomáhat tam kde má.

 

Job shadowing / stáž

  • Právě probíhá stáž účastnic II. běhu projektu ŽENY NA STARTOVNÍ ČÁŘE.
  • Účastnice, které se kvalifikovaly, tak získaly jedinečnou možnost pracovní stáže pod vedením zkušených manažerek.
  • Naše mentorky/ průvodci stáží pracují na pozici ředitelka a provozní lázeňského hotelu Jupiter v Bechyni.
  • Pokud máte zájem o účast v dalším běhu kurzu (leden 2021), neváhejte nás kontaktovat již nyní .