První mikrojesle v Milevsku

 

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/16_126/0003647

Projekt je zaměřen na vybudování a zajištění provozu zařízení péče o nejmenší děti prostřednictvím zřízení Mikrojeslí Milísek. Smyslem tohoto projektu je zajištění podpory rodinám s nejmenšími dětmi (od půl roka do 4let) tak, aby rodiče těchto dětí mohli snáze navázat na svou předchozí kariéru či dostudovat.

Provoz prvních mikrojeslí v Milevsku byl zahájen 3. července 2017

  • Mikrojesle budou určeny pro děti od 6 měsíců do 4 let
  • Provozní doba: pondělí – pátek 7.00 – 17.00
  • Péče o děti bude zajištěna odborným personálem
  • Úhrada za školné – ZDARMA

Informace týkající se podmínek přijímání dětí, provozu, organizace a vzdělávacího plánu budou uveřejněny v průběhu fáze budování mikrojeslí. V případě zájmu nás můžete již nyní kontaktovat.

Partnerem projektu je Město Milevsko. Více informací o mikrojeslích na: www.mikrojesle.mpsv.cz