Poradenství

Poradenství

Neváhejte se obrátit na naši novou bezplatnou službu.

Odborný konzultant poradny vám poskytne pomoc při řešení nejrůznějších obtížných situacích.

Na poradnu se můžete obrátit vždy v těchto dnech :

pondělí 8.00 — 16.00 hod.

středa 8.00 — 16.00 hod.

 

Konzultantka poradny: Bc. Pavla Táborová

Objednávejte se na tel.: 723 407 029

V rámci projektu: Ženy na startovní čáře, číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011649