O nás

Centrum Milísek je nestátní neziskové zařízení, které vzniklo v roce 2009 z potřeby zaplnit prázdná místa v systému služeb pro mladou rodinu. Centrum poskytuje služby jak na profesionální úrovni, tak na bázi dobrovolnosti.

Jesličky Milísek

Jediné celodenní zařízení péče o dítě již od 12 měsíců do 4 let registrované na Ministerstvu práce a sociálních věcí jako „dětská skupina“ vyznačující se příjemným rodinným prostředím s přihlédnutím na individualitu a potřeby každého dítěte. Vytváří prostředí, ve kterém se dítě cítí příjemně a spokojeně a každý den vás překvapí tím, co nového se naučilo. Rozvoj dítěte podporujeme herním, hudebním, výtvarným a pohybovým programem. Dítě se v kolektivu jiných dětí postupně naučí základních hygienických i sebeobslužných návyků, získá dovednosti v oblasti jazykové, sociální i v psychologické.

Mikrojesle Milísek

Celodenní zařízení péče o dítě v kolektivu max. 4dětí, určeno pro rodiče nejmenších dětí s prokazatelnou vazbou na trh práce. Mikrojesle vznikly v rámci projektu MPSV – pilotní ověření nové formy péče o děti od šesti měsíců do čtyř let. Centrum Milísek otevřelo jediné zařízení  MIKROJESLE MILÍSEK v celém Jihočeském kraji.

Zájmové kroužky / aktivity

Odpolední nabídka zájmových kroužků a aktivit pro dospělé, děti předškolního i mladšího školního věku, budoucí maminky. Nabízíme taneční kroužky, výtvarné, jazykové kroužky pro děti již od 3 let. Jazykové kurzy angličtiny. Cvičení pro ženy – jóga, rehabilitační na míčích. Cvičení pro těhulky – gravidjóga, cvičení na míčích. Cvičení pro rodiče a batolata, kojence…

Rodičovské poradenství

Zajišťujeme rodičovské poradenství v oblastech – výchovné, sociální, psychologické, finanční. Spolupracujeme s kvalifikovanými odborníky.

Sociální projekty

Realizujeme projekty na podporu rodinné politiky v regionu Milevska a Písecka.

Jednorázové aktivity

Pohádková představení, divadélka loutková a maňásková, sezónní bazary, přednášky, besedy, vzdělávací kurzy, ateliérové focení.

Dětské tábory

Celoročně pořádáme pro děti od 6 do 14 let dětské tábory, kde je vždy pro děti připraven bohatý program. Dětské tábory letní – pobytové, příměstské.

Informace o ochraně osobních údajů

Jak chráníme Vaše osobní údaje si můžete přečíst zde: Informace o ochraně osobních údajů