O nás

Centrum Milísek je nestátní neziskové zařízení, které vzniklo v roce 2009 z potřeby zaplnit prázdná místa v systému služeb pro mladou rodinu. Centrum poskytuje služby jak na profesionální úrovni, tak na bázi spolupráce …

Jesličky Milísek – dětská skupina

(s denní kapacitou 18 dětí)

Jediné celodenní zařízení péče o dítě již od 12 měsíců do 4 let registrované na Ministerstvu práce a sociálních věcí jako „dětská skupina“ vyznačující se příjemným rodinným prostředím s přihlédnutím na individualitu a potřeby každého dítěte. Vytváří prostředí, ve kterém se dítě cítí příjemně a spokojeně a každý den vás překvapí tím, co nového se naučilo. Rozvoj dítěte podporujeme herním, hudebním, výtvarným a pohybovým programem. Dítě se v kolektivu jiných dětí postupně naučí základních hygienických i sebeobslužných návyků, získá dovednosti v oblasti jazykové, sociální i v psychologické.

Rodičovské poradenství

Zajišťujeme rodičovské poradenství v oblasti – sebe-rozvojové, výchovné, sociální, psychologické, finanční. Spolupracujeme s kvalifikovanými odborníky.

Komunitní centrum

Cílem projektu je aktivizace obyvatel ve městě i v regionu, posílení jejich participace na životě v obci, městě a obnova či vytvoření komunitního cítění a fyzického sdílení společných problémů a názorů.

Sociální projekty

Realizujeme projekty na podporu rodinné politiky v regionu Milevska a Písecka.

Dětské tábory

Celoročně pořádáme pro děti od 6 do 14 let dětské tábory, kde je vždy pro děti připraven bohatý program. Dětské tábory letní – pobytové, příměstské.

Informace o ochraně osobních údajů

Jak chráníme Vaše osobní údaje si můžete přečíst zde: Informace o ochraně osobních údajů