Mikrojesle

 

 

 

Projekt „První mikrojesle v Milevsku“ CZ 03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003647  je zaměřen na vybudování a zajištění provozu zařízení péče o nejmenší děti prostřednictvím zřízení mikrojeslí. Smyslem tohoto projektu je zajištění podpory rodinám s nejmenšími dětmi (od 6 měsíců do 4 let) tak, aby rodiče těchto dětí mohli snáze navázat na svou předchozí kariéru či dostudovat.

Mikrojesle jsou:

Kvalitní a finančně dostupná péče určena pro rodiče nejmenších dětí

Profesionální péče o nejmenší děti v malém rodinném kolektivu čtyř dětí

Jedna až dvě pečující osoby poskytují kvalifikovanou péči dětem od šesti měsíců do čtyř let

Zaručený individuální přístup ke každému dítěti v rodinném prostředí s denní kapacitou čtyř dětí

Pilotní ověření nové formy péče o nejmenší děti za finanční podpory ESF a MPSV

Partnerem projektu „První mikrojesle v Milevsku“ je Město Milevsko

Zřizovatelem mikrojeslí je nezisková organizace Centrum mladé rodiny Milísek, z.s. v Milevsku

V provozu musí být pět dní v týdnu minimálně osm hodin denně – Centrum Milísek nabízí provoz mikrojeslí deset hodin týdně

Školné rodiče nehradí – ZDARMA

Rozsah umístění dítěte záleží na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby

Mikrojesle fotoobjektivem

ZÁPIS DĚTÍ NA LETNÍ PRÁZDNINY 2018

Nabízíme rodičům nejmenších dětí naše dvě celodenní zařízení péče o děti od 0,5roka do 4let, které budou v provozu celé léto 2018.

Naše zařízení se vyznačují profesionalitou odborné péče, příjemným rodinným prostředím a individuálním přístupem, který je zaručen malým kolektivem dětí.

  1. JESLIČKY MILÍSEK  – celodenní zařízení péče o děti od 12měsíců do 4let
  2. MIKROJESLE MILÍSEK – celodenní zařízení péče o děti od 6měsíců do 4let

Bližší informace o jednotlivých zařízeních naleznete na našich web. stránkách.

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK OTEVŘEN – možno se přihlašovat do naplnění kapacity.

Formuláře ke stažení Mikrojesle léto 2018:

Mikrojesle – POTVRZENÍ LÉKAŘE

Mikrojesle – ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ do projektu

Mikrojesle – PŘIHLÁŠKA – EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ

Mikrojesle – SOUHLAS S MEDIÁLNÍM UVEŘEJNĚNÍM

Provoz prvních mikrojeslí v Milevsku byl zahájen v pondělí 3. července 2017

MIKROJESLE MILÍSEK ZAHAJILI PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ o zařazení a zapsání dětí do mikrojeslí

Rodiče, vracíte se na trh práce po i během MD/RD, nastupujete ke studiu, na rekvalifikační kurz, nebo plánujte zahájit, navázat na svoji podnikatelskou činnost a nemáte zajištěnou kvalitní péči o Vaše dítě. Jsme tu právě pro Vás.

Nabízíme pro Vaše nejmenší děti novou aktivitu Centra Milísek, která umožní nejmenším dětem snadnější adaptaci do dětského kolektivu.

V případě zájmu kontaktujte přímo zodpovědnou osobu: Bc. Lenka Bečková (ředitelka) Tel.: 723449409

Seznámíme Vás s naší nabídkou péče o Vaše dítě v mikrojeslích i jesličkách Milísek.

  • ZÁPIS DĚTÍ DO MIKROJESLÍ v průběhu celého školního roku (do naplnění kapacity)
  • Přijímány jsou děti ve věku od šesti měsíců do čtyř let (včetně)

Co potřebujete pro přihlášení Vašeho dítěte do MIKROJESLÍ MILÍSEK:

Souhrn všech dokumentů: Mikrojesle – SOUHRN DOKUMENTŮ k přijetí dítěte

Žádost o zařazení do projektu: Mikrojesle – ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ do projektu

Přihláška a evidenční list: Mikrojesle – PŘIHLÁŠKA – EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ

Potvrzení lékaře: Mikrojesle – POTVRZENÍ LÉKAŘE

Souhlas s mediálním uveřejněním: Mikrojesle – SOUHLAS S MEDIÁLNÍM UVEŘEJNĚNÍM

Provozní řád: Mikrojesle – PROVOZNÍ ŘÁD.

Plán výchovy a péče dětí: Mikrojesle – PLÁN VÝCHOVY

Pravidla(postup) při schvalování přihlášek: Mikrojesle – PRAVIDLA CENTRA MILÍSEK PŘI SCHVÁLOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK