Mikrojesle

 

 

 

Projekt „První mikrojesle v Milevsku“ CZ 03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003647  je zaměřen na vybudování a zajištění provozu zařízení péče o nejmenší děti prostřednictvím zřízení mikrojeslí. Smyslem tohoto projektu je zajištění podpory rodinám s nejmenšími dětmi (od 6 měsíců do 4 let) tak, aby rodiče těchto dětí mohli snáze navázat na svou předchozí kariéru či dostudovat.

Mikrojesle jsou:

Mikrojesle fotoobjektivem

ZÁPIS DĚTÍ DO MIKROJESLÍ na I. pololetí školního roku 2018/19 

OTEVŘEN

Provoz prvních mikrojeslí v Milevsku byl zahájen v pondělí 3. července 2017

Rodiče, vracíte se na trh práce po i během MD/RD, nastupujete ke studiu, na rekvalifikační kurz, nebo plánujte zahájit, navázat na svoji podnikatelskou činnost a nemáte zajištěnou kvalitní péči o Vaše dítě. Jsme tu právě pro Vás.

Nabízíme pro Vaše nejmenší děti novou aktivitu Centra Milísek, která umožní nejmenším dětem snadnější adaptaci do dětského kolektivu.

V případě zájmu kontaktujte přímo zodpovědnou osobu: Bc. Lenka Bečková (ředitelka) Tel.: 723449409

Seznámíme Vás s naší nabídkou péče o Vaše dítě v mikrojeslích i jesličkách Milísek.

  • ZÁPIS DĚTÍ DO MIKROJESLÍ v průběhu celého školního roku (do naplnění kapacity)
  • Přijímány jsou děti ve věku od šesti měsíců do čtyř let (včetně)

Co potřebujete pro přihlášení Vašeho dítěte do MIKROJESLÍ MILÍSEK: