Sociální projekty

Restart pracovního a osobního života pro ženy v Milevsku

Hlavním cílem projektu RESTART pracovního a osobního života pro ženy v Milevsku je prostřednictvím realizace dílčích aktivit překonat stereotypy spojené s možností aktivního zapojení žen s malými dětmi na trh práce. Projekt je zaměřen jednak přímo na ženy/rodiny s malými dětmi, které jsou často vzhledem k nutnosti několikaletého pobytu doma v sociální izolaci a jejich návrat na trh práce je velmi komplikovaný.

Jedna z mnoha aktivit projektu byla realizace dotazníkového šetření, které se zaměřovalo na místní zaměstnavatele. Cílem tohoto šetření bylo provedení genderově senzitivní analýza místního trhu.

Výsledky dotazníkového šetření si můžete přečíst, zde:RESTART – analýza pracovního trhu

Analýza a vyhodnocení dotazníkového šetření, k nahlédnutí zde:RESTART – Analýza a vyhodnocení

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost (prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti adaptability pracovní síly, investiční priorita 1.2. Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci, specifickým cílem výzvy je Snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Batolecí věk dítěte – informační brožura

Batolecí věk dítěte je období intenzivního rozvoje, který zasahuje mnoho oblastí – motoriku, myšlení a řeč. Dítě toto období prochází ve druhém a třetím roce svého života. Je to také období prvního vzdoru a odpoutávání se od matky. Tyto a mnohé další informace o tomto dětském období se dozvíte v brožuře o batolecím věku dítěte.

Informační brožura vznikla v rámci projektu KLÍČE PRO RODINU 2017. Tato aktivita je podpořena z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV, JčK, a město Milevsko.