Sociální projekty

vstoupit do poradny

Příručka pro rodiče – „Rodinný rádce“

Rodičovství současnosti…

Vážení rodiče máte dnes plnou hlavu toho, co všechno máte svým dětem zajistit, nebo co pro ně musíte udělat, aby jste je dostatečně a všestranně zaopatřili a připravili do života. Nemálo rodičů při snaze obstát ve všech frontách dříve či později umdlévá pod tlakem přemíry povinností a – jak potvrzuje i naše praxe z rodičovské poradny, mnozí se potýkáte pocitem zklamání. Na rodinu jste se tak připravovali a těšili a najednou bojujete s vyhořením, únavou a výčitkami. Míváte pocit, že si rodičovství vlastně neužíváte.

Proto jsme se v rámci projektu „Klíče pro rodinu 2017“ ve spolupráci s naší psycholožkou PhDr. Vlastou Hořánkovou rozhodli o uveřejnění příručky pro rodiče, jak zefektivnit čas rodiny a mít více času na sebe navzájem.

Příručka – RODINNÝ RÁDCE

Vláda schválila Koncepci rodinné politiky

Rada schválila Koncepci rodinné politiky, která řeší systematicky dlouhodobé potíže současného rodinného života. Odkazy k přečtení viz. níže.

Koncepce rodinné politiky: Koncepce_rodinne_politiky

Opatření rodinné politiky: Opatreni_rodinne_politiky

Uveřejňujeme opatření rodinné politiky, která aktuálně vláda schválila:

Poradna RESTART

Od května bude otevřena bezplatná poradna RESTART určená ženám, které se vracejí zpět na trh práce.

Poradna bude otevřena každé úterý a čtvrtek od 8.00 – 16.00 hod.

Poradna je součástí projektu RESTART pracovního a osobního života pro ženy v Milevsku, dalšími aktivitami tohoto projektu je online webinář i online poradna a 7denní kurz  Motivačně vzdělávací program pro ženy.

 

Informační příručky

Prostřednictvím Projektu RESTART pracovního a osobního života pro ženy v Milevsku, který je podpořený z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost vznikly dvě informační brožury, které poukazují na dnešní situaci žen, které se vracejí zpět na trh práce po MD.

Obě dvě informační brožury si můžete stáhnout zde:

RESTART – brožura Jde to i jinak zaměstnavatelé 21.století

RESTART – brožura Rádce aktivní ženy

Restart pracovního a osobního života pro ženy v Milevsku

Hlavním cílem projektu RESTART pracovního a osobního života pro ženy v Milevsku je prostřednictvím realizace dílčích aktivit překonat stereotypy spojené s možností aktivního zapojení žen s malými dětmi na trh práce. Projekt je zaměřen jednak přímo na ženy/rodiny s malými dětmi, které jsou často vzhledem k nutnosti několikaletého pobytu doma v sociální izolaci a jejich návrat na trh práce je velmi komplikovaný.

Jedna z mnoha aktivit projektu byla realizace dotazníkového šetření, které se zaměřovalo na místní zaměstnavatele. Cílem tohoto šetření bylo provedení genderově senzitivní analýza místního trhu.

Výsledky dotazníkového šetření si můžete přečíst, zde:RESTART – analýza pracovního trhu

Analýza a vyhodnocení dotazníkového šetření, k nahlédnutí zde:RESTART – Analýza a vyhodnocení

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost (prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti adaptability pracovní síly, investiční priorita 1.2. Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci, specifickým cílem výzvy je Snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Batolecí věk dítěte – informační brožura

Batolecí věk dítěte je období intenzivního rozvoje, který zasahuje mnoho oblastí – motoriku, myšlení a řeč. Dítě toto období prochází ve druhém a třetím roce svého života. Je to také období prvního vzdoru a odpoutávání se od matky. Tyto a mnohé další informace o tomto dětském období se dozvíte v brožuře o batolecím věku dítěte.

Informační brožura vznikla v rámci projektu KLÍČE PRO RODINU 2017. Tato aktivita je podpořena z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV, JčK, a město Milevsko.