Podporují nás

Velký dík patří všem, kteří navštěvují Centrum Milísek, a hlavně lidičkám, kteří se aktivně podílejí na jeho činnosti.

Kdo nás podpořil v roce 2017

 • Evropský sociální fond – OP Zaměstnanost poskytnutí dotace na realizaci projektu „Restart pracovního a osobního života pro ženy v Milevsku“ ve výši:  2.781.208,75 Kč
 • Evropský sociální fond – OP Zaměstnanost poskytnutí dotace na realizaci projektu „První mikrojesle v Milevsku“ ve výši: 1.892.827,50 Kč
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí – neinvestiční dotace (Klíče pro rodinu 2017) ve výši: 696.643,-Kč
 • Jihočeský kraj – neinvestiční dotace (Klíče pro rodinu 2017) ve výši 28.000,-Kč
 • Město Milevsko – neinvestiční dotace (Klíče pro rodinu 2017) ve výši 30.000,-Kč
 • Město Milevsko – neinvestiční dotace (Jesličky) ve výši 3.000,-Kč

Kdo nás podpořil v roce 2016

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí – neinvestiční dotace (Klíče pro rodinu) ve výši 339 264 Kč
 • Jihočeský kraj – neinvestiční dotace (Klíče pro rodinu) ve výši 26 000 Kč
 • Město Milevsko – neinvestiční dotace (Klíče pro rodinu) ve výši 30 000 Kč
 • Město Milevsko – neinvestiční dotace (dětské tábory) ve výši 5000 Kč
 • ZVVZ – Enven Engineering, a.s. – sponzorský dar 10 000 Kč

Kdo nás podpořil v roce 2015

 • Ministerstvo práce sociálních věcí – neinvestiční dotace ve výši 670 959 Kč
 • Jihočeský kraj – neinvestiční dotace ve výši 16 000 Kč
 • Město Milevsko – neinvestiční dotace ve výši 23 000 Kč
 • SIKO koupelny – sponzorský dar ve výši 15 000 Kč
 • ZVVZ – Enven Engineering, a.s. – sponzorský dar 10 000 Kč (výdejna jídel)

Kdo nás podpořil v roce 2014

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí – podpořilo náš projekt Klíče pro rodinu – aktivní podpora rodiny
 • Jihočeský kraj – neinvestiční dotace v hodnotě 25 000 Kč
 • Město Milevsko – neinvestiční dotace v hodnotě 24 000 Kč
 • Martin Pouzar ISOFT – zajišťuje bezplatně Wi-Fi internetové připojení

Kdo nás podpořil v roce 2013

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí – podpořilo náš projekt Společně tvoříme program pro rodinu částkou 117 002 Kč
 • Jihočeský kraj – neinvestiční dotace v hodnotě 20 000 Kč
 • Město Milevsko – neinvestiční dotace v hodnotě 19 000 Kč
 • ZAPF-CREATION, výrobce hraček – daroval hračky v hodnotě 4249 Kč
 • KLIMAKOR s.r.o. – částkou 5000 Kč
 • F. Vostřák – sponzorský dar ve výši 5000 Kč
 • Martin Pouzar ISOFT – zajišťuje bezplatně Wi-Fi internetové připojení