Novinky

Březnové poradenství

Příměstský tábor 2021

V letošním roce nabízíme dva běhy příměstských táborů pro vaše děti.
I. běh → pro předškoláky a děti do 8 let věku
II. běh → pro děti ve věku 6 – 12 let
Cena včetně obědů: 1890 ,-
Neváhejte se přihlásit již nyní 😉

Mediační služba

Chcete se dohodnout na sporných otázkách souvisejících s rozvodem manželství? Máte o dohodu zájem, ale nejste schopni to dotáhnout do konce?

Využijte pomoc MEDIÁTORA.

Představujeme vám novou bezplatnou službu centra Milísek – mediační službu. Věříme, že vám tato služba bude nápomocna, při řešení nelehké životní situace jako je rozvod manželství či rozchod partnerů/rodičů.

Cílem mediace je dohoda (kontrakt) o chování, jednání a plnění povinností všech zúčastněných
tak, aby byly naplněny předpoklady pro správnou citovou a rozumovou výchovu dítěte, rozvoj jeho dovedností a nadání.

Mediační služba bude probíhat pod vedením mediátora a psychologa PhDr. Jaromíra Matouška.

Mediační službu můžete v našem centru využívat každé úterý.

Nutno se předem objednat na tel: 723 407 029 nebo  723 449 409.

V rámci projektu:“ Dítě mezi dvěma světy, číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011395