Novinky

Psycholog v poradně

Psychologická poradna s PhDr. Vlastou Hořánkovou

Kdy: pátek 13. 3. 2020

a pátek 20. 3. 2020

Do psychologické poradny je potřeba se objednat na níže uvedeném čísle.

 

 

 

Mediační služba

V rámci projektu:“ Dítě mezi dvěma světy, číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011395

Chcete se dohodnout na sporných otázkách souvisejících s rozvodem manželství? Máte o dohodu zájem, ale nejste schopni to dotáhnout do konce?

Využijte pomoc MEDIÁTORA.

Představujeme vám novou bezplatnou službu centra Milísek – mediační službu. Věříme, že vám tato služba bude nápomocna, při řešení nelehké životní situace jako je rozvod manželství či rozchod partnerů/rodičů.

Cílem mediace je dohoda (kontrakt) o chování, jednání a plnění povinností všech zúčastněných
tak, aby byly naplněny předpoklady pro správnou citovou a rozumovou výchovu dítěte, rozvoj jeho dovedností a nadání.

Mediační služba bude probíhat pod vedením mediátora a psychologa PhDr. Jaromíra Matouška.

Mediační službu můžete v našem centru využívat vždy 1 den v týdnu.

Začínáme: 3.  3.  2020  8.00 – 16.00 hod

Nutno se předem objednat na tel: 723 407 029 nebo  723 449 409.

 

 

 

Sleva na dani za rok 2019

Vážení rodiče, pokud chcete v letošním zúčtování daní uplatnit  slevu ze „školkovného“ za rok 2019  dostavte se s předvyplněným dokumentem k potvrzení výše školného.

Potvrzení o výši školkovného za rok 2019 bude vydáváno od 10. února 2020.

V přiloženém dokumentu vyplňte jméno, příjmení a datum narození vašeho dítěte.

Výše školkovného vám bude doplněna

Potvrzení výše školného 2019

123