Mikrojesle

První mikrojesle v Milevsku

 

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/16_126/0003647

Projekt je zaměřen na vybudování a zajištění provozu zařízení péče o nejmenší děti prostřednictvím zřízení Mikrojeslí Milísek. Smyslem tohoto projektu je zajištění podpory rodinám s nejmenšími dětmi (od půl roka do 4let) tak, aby rodiče těchto dětí mohli snáze navázat na svou předchozí kariéru či dostudovat.

Provoz prvních mikrojeslí v Milevsku byl zahájen 3. července 2017

 • Mikrojesle budou určeny pro děti od 6 měsíců do 4 let
 • Provozní doba: pondělí – pátek 7.00 – 17.00
 • Péče o děti bude zajištěna odborným personálem
 • Úhrada za školné – ZDARMA

Informace týkající se podmínek přijímání dětí, provozu, organizace a vzdělávacího plánu budou uveřejněny v průběhu fáze budování mikrojeslí. V případě zájmu nás můžete již nyní kontaktovat.

Partnerem projektu je Město Milevsko. Více informací o mikrojeslích na: www.mikrojesle.mpsv.cz

 

Představujeme MIKROJESLE

Mikrojesle jsou:

 • Kvalitní a finančně dostupná péče určena pro rodiče nejmenších dětí
 • Profesionální péče o nejmenší děti v malém rodinném kolektivu čtyř dětí
 • Jedna až dvě pečující osoby poskytují kvalifikovanou péči dětem od šesti měsíců do čtyř let
 • Zaručený individuální přístup ke každému dítěti v rodinném prostředí s denní kapacitou čtyř dětí
 • Pilotní ověření nové formy péče o nejmenší děti za finanční podpory ESF a MPSV
 • Partnerem projektu „První mikrojesle v Milevsku“ je Město Milevsko
 • Zřizovatelem mikrojeslí je nezisková organizace Centrum mladé rodiny Milísek, z.s. v Milevsku
 • V provozu musí být pět dní v týdnu minimálně osm hodin denně – Centrum Milísek nabízí provoz mikrojeslí deset hodin týdně
 • Školné rodiče nehradí – zdarma
 • Rozsah umístění dítěte záleží na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby

Centrum mladé rodiny Milísek, z.s.:

 • Centrum Milísek je již sedmým rokem zřizovatelem zařízením péče o děti od jednoho do čtyř let s denní kapacitou patnácti dětí
 • Mikrojesle jsou novou aktivitou Centra Milísek, která umožní nejmenším dětem snadnější adaptaci do dětského kolektivu
 • Milevsko se tak stává, jako jediné město v Jihočeském kraji součástí pilotního programu vyhlášeným           MPSV – ověření péče o nejmenší děti, který bude probíhat 36měsíců