Komunitní centrum

Komunitní centrum Milevsko –  „most mezi lidmi“.

Komunitní centrum najdete v 1. patře nad startou poštou. Náměstí E. Beneše 123, Milevsko.

 

Komunitní centrum Milevsko je…

→  místo kde se pomoci dostane nejen jednotlivcům, ale bude zde docházet k řešení komunitních témat a spolurozhodovat při jejich řešení

→  místo, které nabízí možnost různorodé participace 

  místo, které bude podporovat zdroje které místní komunita nabízí a tím směřovat k rozvoji komunity 

  a především místo, které bude podporovat porozumění mezi členy komunity

Program komunitního centra 2023

Komunitní centrum Milevsko je tu pro VÁS

Můžete těšit na tyto akce:

  • Čtvrtek 7. 12. → Sladký bar
  • Čtvrtek 14. 12. → Vernisáž výstavy
  • Středa 20.12. → Martina Máchová

 

Rok 2022 v komunitním centru

Komunitní centrum Milevsko „most mezi lidmi“.

V roce 2022 jsme otevřeli nové komunitní centrum. Vzniklo tak místo kde se  místní komunita může setkávat a podílet na obsahu akcí.

Místo, které v rámci poradenství (s komunitním pracovníkem, psychologem, právníkem) nabízí  komunitě pomoc a podporu. Místo pro VÁS.

Děkujeme všem, kteří si do komunitního centra našli cestu a věříme, že nám zachovají přízeň i v novém roce. Bude se na co těšit!

A jaké akce, workshopy a přednášky jsme realizovali?

 

 

 

 

Slavnostní otevření prostor komunitního centra

Naše komunitní centrum si klade za cíl plnit funkci „mostu mezi lidmi“.

Dne 10. března proběhlo slavnostní otevření nového Komunitního centra.

Komunitní centrum je místem kde se může místní komunita setkávat a zároveň se podílet na obsahu a zaměření akcí.

Participace ze strany komunity je vítána a žádoucí 🙂