Aktivity pro děti

Baletní škola Flash Dance Labuť

Lekce probíhají každý čtvrtek 16.30 – 17.30.

Zápis 13.září 2018 od 16.30 – 17.30

 

Baletní školička Flashdance Labuť Písek

Pravidelně každý čtvrtek od 16.30 – 17.30

Baletní a rytmická školička s výrazovým tancem a individuálním přístupem Marty Kotrbové.

  • výrazový tanec pro děti od 3 – 7 let
  • individuální přístup
  • lektor Marta Kotrbová

Přihlášky/kontakt:

Marta Kotrbová, tel.: 728 938 063

www.flashdance-labut.cz

Logopedická poradna

Pravidelně každý čtvrtek od 14.30 – 16.30

Pomoc při sestavování individuálního plánu ke kompenzaci řečových a komunikačních problémů u dětí v předškolního věku, individuální práce s dítětem za přítomnosti rodiče s následným systematickým vedením dítěte a rodiče.

  • určeno pro děti od 4 – 6let
  • artikulační a dechová cvičení
  • cvičení na procvičování mluvidel
  • cvičení na procvičení výslovnosti

Cena: 500 Kč (10 návštěv)

Příjem přihlášek:

Certifikovaný logopedický asistent M. Vávrová, tel.: 608 259 525