Brožura – „Flexibilní formy práce“

V rámci projektu „RESTART pracovního a osobního života pro ženy v Milevsku“

POZNEJTE S NÁMI ….

  • … co je jedním z nejefektivnějších nástrojů pro slaďování pracovního a rodinného života pro rodiny s dětmi
  • … co řeší zákoník práce
  • … co neřeší zákoník práce
  • základní a nejčastější formy práce podle zákoníku práce
  • pozitiva flexibilních forem práce